Изпращайки формуляра по-долу, давам разрешение да обработвам моите лични данни, както е посочено в декларацията за поверителност.
Адрес:
Cova Personeelsdiensten bv
Burg. Coenegrachtstraat 43
5922 BJ Venlo-Blerick NL
Tel 077 467 03 91
Fax 077 467 03 92

Cova GmbH
Klosterplatz 2
D-47638 Straelen
T.0283-49430925
F.028349430152
Изпращане на е-мейл
(по избор)
handschoenen